“Wij willen een school zijn met aandacht voor de totale ontwikkeling van hart, hoofd en handen!”

 

Ons pedagogisch project vertrekt vanuit liefde, respect, vertrouwen, eerlijkheid, verdraagzaamheid en positief denken! Wij zijn een multiculturele school waar respect voor iedereen voorop staat. Vanuit deze identiteit wordt, binnen ons taalonderwijs, de nadruk op functioneel taalgebruik gelegd.

Wij zijn een school met veel zorg maar vooral zorg op maat. Voor elke leerling wordt individueel  bekeken hoe we zijn/haar individueel traject binnen onze school kunnen optimaliseren. Hierbij geven wij niet enkel aandacht aan het leertraject maar ook aan sociaal-emotionele noden van onze leerlingen. Leerlingen kunnen immers pas goed leren als ze zich goed voelen.

Leerlingen met taalproblemen worden geholpen door de logopedisten. Vanuit onze sterk uitgebouwde time-out werking volgt de leerlingenbegeleiding de leerlingen met extra noden verder op. Vanuit de leerlingenbegeleiding werken wij nauw samen met ouders, betrokken hulpverleners en andere externe partners om de slaagkansen van elk traject te maximaliseren. Op onze school zijn een sociaal verpleegkundige, een psychologe en een orthopedagoge werkzaam.