Het directieteam is samengesteld uit de algemeen directeur (Vanessa Block) en de Technisch-adviseur-coördinator (Sandra Driljeux).

Het lerarenkorps bestaat uit leerkrachten ASV (algemene en sociale vorming) en leerkrachten BGV (beroepsgerichte vorming).

Daarnaast beschikt de school over een uitgebreid team paramedici (psycholoog, pedagogen, logopedisten en een sociaal verpleegkundige). Zij staan in voor de communicatie tussen school, ouders & instellingen. Zij sturen mede de leerlingbegeleiding en handelingsplanning.

Het secretariaat regelt verder de administratieve taken van de school. Denk aan de boekhouding, de leerlingenadministratie, verzekeringen en de busabonnementen.