De observatiefase is de instapfase als je vanuit de lagere school instroomt. In principe duurt deze fase één schooljaar.  Je krijgt naast algemene en sociale vorming ook beroepsgerichte vorming. Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de opleidingen die de school aanbiedt in de latere fases.

Wij bieden op onze school praktijklessen aan naar volgende opleidingen:

  • Basis Mechanica
  • Basis Hout
  • Basis Horeca
  • Basis Haarverzorging