“De doorstroom naar tewerkstelling in de afgelopen 3 jaar bedraagt 60%”. 

 

De integratiefase is ook bekend als ABO of… Alternerende Beroepsopleiding. Leerlingen die hun getuigschrift of attest met verworven bekwaamheden behaald hebben, mogen nog één jaar alternerende beroepsopleiding (ABO) volgen. Leerlingen komen 2 dagen per week naar school. De overige 3 dagen gaan ze op stage om werkervaring op te doen in een bedrijf. Het Europees Sociaal fonds (ESF) zorgt voor extra financiële middelen om de leerlingen alle kansen te geven. Er wordt voor hen een individueel trajectplan uitgewerkt. Technieken die nodig zijn voor het bedrijf kunnen worden bijgeschaafd en ingeoefend tijdens de les. Extra aandacht wordt besteed aan goede attitudes zoals een positieve leer- en werkhouding, tempo, stiptheid…

Wanneer leerlingen op het einde van het schooljaar minstens 1200 uren gepresteerd hebben en hun resultaten voldoende zijn om te slagen, krijgen ze een getuigschrift voor alternerende beroepsopleiding. Van het ESF ontvangen ze nog een aanmoedigings- premie van 500 €.

ABO-Leerlingen zijn ook ingeschreven bij de VDAB. Ze behouden de kinderbijslag tot het einde van de wachttijd. Daarna hebben ze recht op een uitkering.

De school biedt de leerlingen een tewerkstellingstraject aan. Ze krijgen de begeleiding om na het ABO-jaar als volwaardige werknemer in het werkmilieu te stappen.

 ABO is een echte aanrader!

Met de gewaardeerde medewerking van onze ABO-partners: