Daar het aantal personen uit onze werkgroep tijdelijk zowat gehalveerd is, roeien we met de riemen die we hebben en is dit verslag opgebouwd uit de mails die verzonden zijn tijdens de meeting, foto’s die we verzamelden + nog wat aan-vullingen om zo te komen tot een geheel en aan jullie te laten zien hoe het was in Arad.