Ben je op zoek naar een leuke school waar jouw toekomst centraal staat?
Een school die jouw talenten helpt ontwikkelen? Dan ben je bij ons zeker op je plaats!
Wil je graag weten wie er bij ons terecht kan en wat wij aanbieden?

 

Opleidingsfases

Wij zijn een school voor buitengewoon onderwijs opleidingsvorm (OV3). Dit betekent dat we onze leerlingen een beroep aanleren met als doel te gaan werken in het gewone arbeidsmilieu. De opleiding bestaat uit verschillende fases:

 

 

De observatiefase (1e jaar)

Onze leerlingen die vanuit de lagere school instromen, komen in het observatiejaar terecht.  In dit jaar willen we de leerlingen observeren en begeleiden in hun beroepskeuze.

Zij krijgen naast algemene en sociale vorming (ASV) ook beroepsgerichte vorming (BGV). Tot ASV behoren de theoretische vakken (16u/week) en tot BGV de praktijkvakken (16u/week).  Deze beroepsgerichte vorming geeft hen de kans om kennis te maken met de opleidingen die de school aanbiedt.

Na de krokusvakantie krijgen de leerlingen extra praktijk van de afdeling van hun keuze. Op het einde van het schooljaar gebeurt de beroepskeuze in samenspraak met ASV- en BGV-leerkrachten, paramedici, CLB en ouders.

 

De opleidingsfase (2e en 3e jaar) 

Deze fase vangt aan in het tweede jaar en duurt minimum 2 volledige schooljaren. In deze fase wordt er gewerkt aan de basistechnieken en –kennis van de gekozen basisopleiding.

 

De kwalificatiefase (4e en 5e jaar)

Deze fase duurt eveneens minimum 2 volledige schooljaren.

In deze fase gaan onze leerlingen respectievelijk 3 en 6 weken op stage.

Indien nodig, worden in samenspraak met de jongere, ouders en klassenraad stages op maat aangeboden.  Op het einde van deze fase kan een getuigschrift worden behaald. Dit is een bewijs dat de leerlingen beschikken over alle vaardigheden die nodig zijn om te functioneren in het gewone arbeids- en leefmilieu.  Indien niet alle vaardigheden bereikt zijn, kan men een attest van verworven bekwaamheden of een getuigschrift verworven competenties behalen.

 

De integratiefase (Alternerende BeroepsOpleiding)

De leerlingen die een  getuigschrift hebben behaald, of die daartoe door de klassenraad bekwaam worden geacht, kunnen zich inschrijven voor een extra jaar.

Zij komen 2 dagen per week naar school, de overige 3 dagen gaan ze op stage.  Zij kunnen tijdens dit jaar heel wat werkervaring opdoen waardoor de stap naar vast werk weer een stuk gemakkelijker wordt.  Wanneer leerlingen op het einde van dit schooljaar minstens 1200 uren gepresteerd hebben en hun resultaten voldoende zijn om te slagen, krijgen ze een ABO-getuigschrift.

Meer info over ABO